מעולם תחום בעלי החיים לא קיבל את היחס והמקום המגיעים לו, ואנו כאן כדי לשנות זאת מן היסוד. ארגון פטרואה מגיע עם בשורה בתחום. זו הפעם הראשונה בה גורם כלשהו משנה את כללי המשחק ולוקח את זכויות בעלי החיים למקום אחר לחלוטין – למקום הראוי!

המציאות המרה

בישראל קיים חוק המגן על בעלי החיים, אך לא תמיד יש מי שיאכוף אותו. המציאות בשטח שונה בתכלית מהמציאות שהחוק בפועל היה אמור להשיג. מדובר בתחום פרוץ לחלוטין, כאשר בטחונו של בעל החיים, כבודו וחייו נתונים לחסדיו של האדם. הרשויות אוכפות רק חלק קטן מהתופעות, בדרך כלל רק מה שצף לפי מעלה. וכשמדובר בתופעות הקשות באמת, המצב אחר לחלוטין.

אנו עדים רק לקצהו של הקרחון. התופעות הקשות והמזעזעות מתרחשות עמוק בתוך הקרקע, הרחק מעיניו של הציבור, במקום בו לרשויות אין דריסת רגל, היכן שכללי המשחק משתנים, במקום בו האוכלוסיה מדברת בשפה אחרת והקורבן היחידי הוא בעל החיים עצמו. במציאות הקיימת היום יכול כל אזרח לעשות שימוש בבעלי החיים לתועלתו האישית, כאשר בעלי החיים נתפסים כאמצעי לשם הפקת רווחים, לצרכים אישיים, או פשוט לצורך שעשוע. במקרים רבים אותם גורמים לא תמיד מודעים לעבירות אותן הם מבצעים ולסבל שהם גורמים לבעלי החיים. גם מקרים אשר מאותרים ומטופלים על ידי הרשויות לא תמיד מגיעים לידי מיצוי משפטי, זאת בשל חוסר בראיות ממשיות ולעתים בשל העובדה שתחום זה לא נמצא כלל על סדר היום הציבורי.

הדבר קשה שבעתיים מכיון שמדובר באוכלוסיה שאינה יכולה להשמיע את קולה.

כיצד ארגון פטרואה נכנס לתמונה?

לשם כך קם ארגון פטרואה. אנו בפטרואה בנינו שיטת פעולה, מנגנון שיכול ומסוגל להתמודד עם כל תופעה בתחום. אנו נכנסים עמוק אל תוך הקרקע במטרה לחשוף את התופעות ולעקור אותן מן השורש. אנו חושפים את השיטות, את המעורבים, מתעדים את העבירות, את היקף הפעילות הכלכלית, את הסבל שנגרם לבעלי החיים.

אנו מביטים לעבריינים בלבן של העיניים, כשהמטרה היא למוטט את התשתית מן היסוד.

אודות ארגון פטרואה ומטרותיו

ארגון פטרואה נוסד בשנת 2009 והוא מוכר על ידי משרד המשפטים של מדינת ישראל כארגון הפועל לשמירה על זכויותיהם של כלל בעלי החיים.

בנוסף מוגדר ארגון פטרואה כגוף הפועל לאיסוף ואיתור עבירות על חוק צער בעלי חיים שמבוצעות על ידי אזרחים וגופים אחרים.

יעוד הארגון הינו לשנות את התפיסה הקיימת בחברה בנוגע ליחסה לבעלי חיים – שינוי באמצעות יצירת מציאות חדשה. שיטת העבודה של הארגון היא זיהוי תופעות הקיימות בעולם ומיפוין.

המיפוי כולל: סימון איזורים, עוצמות, גורמים מעורבים, שיטות פעולה, חתכי אוכלוסיה ועוד. בנוסף לומדים בארגון על הסיבות להיווצרות תופעות אלו, חשוב לנו לדעת מדוע הן נוצרות, מהי תפיסתם של אותם גורמים ומהי רמת המודעות שלהם לעבירות אותן הם מבצעים.

פעילות זו הינה יסודית ודורשת אורך רוח ויכולת התמדה. תהליך המיפוי אינו קל אך בסופו של דבר מאפשר לארגון שליטה מלאה בשטח ובמידע ובכך היכולת לתת את המענה הנכון.

הנחת העבודה שלנו קובעת כי חשיפת התופעות הללו באופן מלא תאפשר עקירתן מהשורש וקביעת מציאות חדשה בה בעלי החיים יזכו לחיים של כבוד ובטחון. במקביל למיפוי התופעות השונות, בארגון מאתרים יעדים נקודתיים. המידע הנאסף אודותם כולל: עבירות שביצעו, פרטים מזהים, שיטות עבודה, היקף הכנסות ועוד. תיקי האיסוף שנבנים מציגים תמונה רחבה ומלאה ככל הניתן אודות פעילותם של יעדים אלו, לרבות ראיות מרשיעות לצורך מיצוי ההליך החקירתי והמשפטי מצד הרשויות הרלוונטיות. בדרך זו בארגון מגשרים על הפער הגדול הקיים בין דרישות חוק צער בעלי חיים ובין הרשויות השונות. פער זה קיים בשל העדר המנגנון המתאים, השיטה, כח האדם
המקצועי, הידע והיכלות להתמודד מול תופעות אלו.

ארגון פטרואה בא לענות על צורך זה ואף בא בשיתוף פעולה עם הרשויות השונות על מנת להשיג את היעדים המוצבים למולו. יש לציין כי הארגון אוסר על אנשיו להשתתף בהפגנות, כנסים ופעילויות הקשורות לבעלי חיים, זאת מתוך מטרה לשמור על אופיו וצביונו.

התופעות המטופלות

הארגון מטפל בכל התופעות הקיימות בעולם: קרבות כלבים, עבירות משק חי, ניסויים לא חוקיים בבעלי חיים, אטרקציות רכיבה, התעללות בבעלי חיים משוטטים, הזנחה קשה, המתה המונית ברעל, נטישת בע”ח, העבדה בפרך, עבירות שמבוצעות על ידי אנשי ממשל ועוד. כן… כל אחד שווה בעיני החוק וכל אחד צריך לתת את הדין. עיקרון הפעולה הוא חשיפת התופעות ולא חשיפה של מקרה נקודתי.

בנוסף, ארגון פטרואה מצביע על מגמות ומגבש המלצות המיועדות לרשויות שיכולות לסייע להן לחוקק את החוקים המתאימים ולהבין את התופעות הקיימות בתחומן טוב יותר לצורך התמודדות מוצלחת עמן.

שיטת העבודה

פעילות הארגון רובה ככולה מתבצעת באופן סמוי. אין אנשי הארגון הפועלים בתפקידים השונים נחשפים ואין הם באים במגע גלוי עם היעדים. לכן בארגון קיימות הנחיות ברורות על פיהן פועלים אנשיו אשר באות להגן עליהם מפני חשיפה.

הארגון אינו מתערב בנעשה בשטח אלא מתעד את המציאות כפי שהיא, זאת במטרה להביא לחשיפתה. הפעילות כולה מבוצעת באופן לגיטימי ובהתאם לכללים וההנחיות שהוגדרו בארגון, תוך שמירה על מגבלות החוק. שיטות הפעולה בארגון לקוחות משיטות קיימות ומוכחות שהותאמו לאופי הפעילות של הארגון.

הארגון משתמש באמצעים טכנולוגיים איכותים המאפשרים לו להשיג את מטרותיו באופן ברור ומוחלט. פעילות יחידת השטח כוללת את כל המאפיינים הנדרשים לשם השגת הידיעות הדרושות בסביבה בעלת מאפיינים מיוחדים.

מבנה הארגון

לשם ביצוע המשימות השונות בארגון פטרואה פועלת יחידת איסוף שמהווה את ליבת הארגון. יחידה זו מורכבת משתי יחידות משנה: יחידת המחקר המודיעיני ויחידת השטח. יחידת המחקר המודיעיני פועלת בתחום ניתוח המידע והאיסוף ברשת. יחידה זו מורכבת אך ורק ממתנדבים יוצאי יחידות מודיעין בצה”ל בעלי נסיון בהפעלת מערכות מידע. הארגון מפעיל מערכת מידע הכוללת את כל המידע הרלוונטי לתחום.

יחידת השטח מורכבת מנשים וגברים, בעלי רקע בטחוני אותו רכשו במסגרות שונות. מתנדבים אלו נבחרו בקפידה ולאחר תהליך סינון קפדני. מתנדבים אלו עוברים הכשרה לשם התאמתם לפעילויות ברמות השונות הארגון מתפתח ומשתבח דרך קבע הודות לידע ולנסיון שכל מתנדב מביא עמו.