הארגון פועל על פי עקרון מנחה אחד אשר יוצר את מסגרת עבודתו והוא שמירה בנחישות על זכויותיהם הבסיסיות של כלל בעלי החיים באשר הם. על מנת לממש את יעודו, מפעיל הארגון יחידת איסוף. האנשים המרכיבים את היחידה הינם בוגרי יחידות עלית בצבא הישראלי ויחידות מודיעין ממלכתיות אחרות. אנשים אלו נבחרים בקפידה באמצעות תהליך סינון הבודק את יכולותיהם בתחומים מסוימים. לאחר שהתקבלו, עוברים אנשים אלו תהליך הכשרה שמכין אותם לפעילות בשטח ובדסק. בכדי להשיג את יעדיו רואה הארגון חשיבות רבה בהפעלת אנשים ברמה גבוהה, זאת על מנת שיוכלו להביא לתוצאות ממשיות ו”לספק את הסחורה”.

בתחום פעילותו של הארגון

 • קרבות כלבים

 • סחר בבעלי חיים

 • התעללות

 • ניסויים לא חוקיים בבעלי חיים
 • עבירות בתחום משק החי
 • מופעים, תצוגות ותערוכות

 • הזנחה
 • העבדה סוסי משא בפרך
 • ציד בלתי חוקי
 • שינוי רקמה חיה
 • החזקה בלתי חוקית של חיות בר

 • עבירות על חוק הרופאים הוטרינרים
 • אטרקציות רכיבה על סוסים
 • הלעטת אווזים
 • פינות ליטוף

 • מרוצי סוסים

מטרת הארגון היא שינוי המציאות הקיימת היום בחברה בכל הנוגע ליחס לבעלי החיים ולרווחתם, זאת באמצעות שמירה על זכויותיהם של כלל בעלי החיים. הבסיס לקיומו של הארגון וצביונו נוצרו מתוך ההכרה בזכותם הטבעית של כלל בעלי החיים לחיות בכבוד ובבטחון. הארגון מרכז את מאמציו בתחום המודיעין ואיסוף המידע.

ארגון פטרואה פועל על פי עקרון מנחה אחד אשר יוצר את מסגרת עבודתו והוא שמירה בנחישות על זכויותיהם הבסיסיות של כלל בעלי החיים באשר הם. מאז הקמתו שקדנו בארגון על בניית מנגנון שיוכל להתמודד עם המציאות המרה בה חיים בעלי החיים יום יום. נדרשנו לפתח שיטת פעולה יחודית לתחום זה. הקמנו יחידת איסוף. האנשים המרכיבים את היחידה הינם בוגרי יחידות עלית בצבא הישראלי וגופי בטחון אחרים. אנשים אלו נבחרים בקפידה באמצעות תהליך סינון הבודק את יכולותיהם בתחומים מסוימים. לאחר שהתקבלו, עוברים אנשים אלו תהליך הכשרה שמכין אותם לפעילות האיסוף בשטח ובדסק. בכדי להשיג את יעדיו רואה הארגון חשיבות רבה בהפעלת אנשים ברמה גבוהה, זאת על מנת שיוכלו להביא לתוצאות ממשיות ו”לספק את הסחורה”. אנו נכנסים עמוק אל תוך הקרקע, חושפים את השיטות, את המעורבים, מתעדים את העבירות, את היקף הפעילות הפלילית והכלכלית וכמובן את הסבל שנגרם לבעלי החיים.

הנחת העבודה שלנו קובעת כי חשיפת התופעות הללו באופן מלא תאפשר למוטט את התשתיות מן היסוד ובכך לקבוע מציאות חדשה
יתרונו הגדול של הארגון הוא ביכולתו להשיג את המידע הדרוש ולגשר על הפער בין התופעות הקיימות בשטח לבין יכולתיהן של הרשויות לטפל בתופעות אלו במישור החקירתי והמשפטי. שיטות הפעולה בארגון לקוחות משיטות עבודה קיימות ומוכחות בתחומים אחרים שהותאמו לאופי הפעילות של הארגון. הארגון משתמש באמצעים טכנולוגיים איכותים המאפשרים לו להשיג את מטרותיו באופן ברור ומוחלט. פעילות יחידת השטח כוללת את כל המאפיינים הנדרשים לשם השגת הידיעות הדרושות בסביבה בעלת מאפיינים רגישים.
אנו נכנסים עמוק אל תוך הקרקע, חושפים את השיטות, את המעורבים, מתעדים את העבירות, את היקף הפעילות הפלילית והכלכלית וכמובן את הסבל שנגרם לבעלי החיים.