תמיכה חד פעמית באמצעות הטופס המאובטח של חברת טרנזילה.