תמיכה חודשית באמצעות הטופס המאובטח של חברת טרנזילה.

*ניתן לבטל את הוראת הקבע בכל עת באמצעות קישור שיופיע דרך קבע על גבי הקבלה שתשלח אליך במייל.