זהו קצה הקרחון

חייהם של מיליוני בעלי חיים ברחבי העולם נמצאים בידיים אנושיות. מה שאנו רואים כלפי חוץ הוא כאין וכאפס לעומת מה שמתרחש מתחת לאדמה, הרחק מעין הציבור, במקום בו לרשויות אין דריסת רגל, במקום בו חוקי המשחק משתנים, והקורבן היחיד הוא החיה עצמה.

במקרים רבים אותם גורמים לא תמיד מודעים לעבירות אותן הם מבצעים ולסבל שהם גורמים לבעלי החיים. גם מקרים אשר מאותרים ומטופלים על ידי הרשויות לא תמיד מגיעים לידי מיצוי משפטי, זאת בשל חוסר בראיות ממשיות ולעתים בשל העובדה שתחום זה לא נמצא כלל על סדר היום הציבורי.

כללי המשחק משתנים

אנחנו כאן כדי לשנות זאת מן היסוד. אנחנו מגיעים עם בשורה בתחום. אנחנו משנים את כללי המשחק ולוקחים את זכויות בעלי החיים למקום אחר לגמרי, למקום הנכון!

יעוד הארגון הינו לשנות את התפיסה הקיימת בחברה בנוגע ליחסה לבעלי חיים – שינוי באמצעות יצירת מציאות חדשה. שיטת העבודה של הארגון היא זיהוי תופעות הקיימות בעולם ומיפוין. הנחת העבודה שלנו קובעת כי חשיפת התופעות הללו באופן מלא תאפשר עקירתן מהשורש וקביעת מציאות חדשה בה בעלי החיים יזכו לחיים של כבוד ובטחון.

הדרך של פטרואה

הארגון מגשר על הפער העצום הקיים בין דרישות החוק לבין יכולת הרשויות לאכוף אותו. בנינו מנגנון שמסוגל להתמודד עם כל תופעה בשטח ולמגר אותה מהיסוד.

אנו נכנסים עמוק אל תוך הקרקע במטרה לחשוף את התופעות ולעקור אותן מן השורש. אנו חושפים את השיטות, את המעורבים, מתעדים את העבירות, את היקף הפעילות הכלכלית, את הסבל שנגרם לבעלי החיים.

השיטה שלנו

אנו נכנסים לעומק הקרקע על מנת לחשוף את התופעות ולעקור אותן מן השורש. אנו חושפים את המעורבים ואת שיטות העבודה שלהם. אנחנו מציפים את התופעות אל פני השטח כדי שלרשויות תהיה יכולת להתמודד איתן.

יתרונו הגדול של הארגון הוא ביכולתו להשיג את המידע הדרוש ולגשר על הפער בין התופעות הקיימות בשטח לבין יכולתיהן של הרשויות לטפל בתופעות אלו במישור החקירתי והמשפטי. שיטות הפעולה בארגון לקוחות משיטות עבודה קיימות ומוכחות בתחומים אחרים שהותאמו לאופי הפעילות של הארגון. הארגון משתמש באמצעים טכנולוגיים איכותים המאפשרים לו להשיג את מטרותיו באופן ברור ומוחלט. פעילות יחידת השטח כוללת את כל המאפיינים הנדרשים לשם השגת הידיעות הדרושות בסביבה בעלת מאפיינים רגישים.

האנשים שלנו

אנו מפעילים אנשי מודיעין מהשורה הראשונה. הם יוצאי יחידות מיוחדות בצבא ויחידות מודיעין ממלכתיות אחרות. נשים וגברים אלו מגיעים עם ניסיון רב. הם עוברים הכשרה המכינה אותם להתמודדות עם המשימות הקשות בשטח.

אנשים אלו נבחרים בקפידה באמצעות תהליך סינון הבודק את יכולותיהם בתחומים מסוימים. לאחר שהתקבלו, עוברים אנשים אלו תהליך הכשרה שמכין אותם לפעילות האיסוף בשטח ובדסק. בכדי להשיג את יעדיו רואה הארגון חשיבות רבה בהפעלת אנשים ברמה גבוהה, זאת על מנת שיוכלו להביא לתוצאות ממשיות ו”לספק את הסחורה”.