שקד אברהם: 054-2503011

חברתי ובא כשיש אוכל. דניאל המהממת תוכל לקלוט אותו ואת שופי באבן יהודה