מחלקת דוברות ויח”צ מטפלת במכלול יחסי הציבור של ארגון PTROA, זאת על פי דרכי פעילות שנקבעו על ידי הארגון. המחלקה יוזמת, מתכננת ומארגנת את מערך הדוברות אל מול גורמי התקשורת השונים.  
לפני הגשת הדיווח:
אנא קרא/י מידע זה בטרם תגיש/י את טופס הדיווח. בכדי להגיש טופס דיווח מוצלח יש לפעול על פי ההנחיות הבאות: אנא ספק/י לנו את פרטייך האמיתיים, זאת על מנת שנוכל לאמת את מהימנות הדיווח בעת הצורך. כמו כן, יש לספק כתובת מייל תקנית מכיון שעותק של הדיווח שלך ישלח אליך מייד לאחר סיום הדיווח. תאר/י את העובדות כפי שהיו בפועל והמנע/י ככל הניתן ממתן פרשנות לאירוע עליו את/ה מדווח/ת. נסה/י לפרט ככל הניתן אודות האירוע והמנע/י מהשמטת מידע שלדעתך אינו רלוונטי. לעתים ישנם פרטים שלכאורה נראים לנו זניחים אך ביכולתם לסייע לנו בהבנת האירוע טוב יותר. לידיעתך, לאחר שקיבלנו את הדיווח שלך, אנו נבדוק את תוכנו ומהימנותו ונחליט על אופן הטיפול בו בהתאם. איננו מתחייבים לטפל בכל מידע שנמסר, אך חשוב לזכור, גם אם החלטנו כי מטעמים מסוימים שלא נטפל במידע שמסרת, עדיין רצוי למסור מידע זה ואת מרב הפרטים הקשורים בו, זאת על מנת שפרטים אלו יכנסו למאגר המידע שלנו וישמשו אותנו בעתיד בעת הצורך.