קרבות כלבים

התעללות

סחר בבע״ח

אטרקציות רכיבה

סחר בכלבים

ניסויים לא חוקיים