תופעות

קרבות כלבים

קרבות כלבים היא תופעה כלל עולמית שהצליחה לשגשג היסטורית בארץ ובעולם מעצם היכולת של מארגניה לשכנע את החברה שאינה קיימת.

סחר בבעלי חיים

תופעת הסחר בבעלי חיים היא תופעה כל כך נרחבת עד כי אנחנו איננו מודעים להיקפה האמיתי.

בתי גידול

בישראל קיימת תעשייה ענפה של גידול ומכירת כלבים ״גזעיים״. מדובר בתעשיה בקנה מידה מסחרי, שמגלגלת מליוני שקלים בשנה.

תופעות

קרבות כלבים

קרבות כלבים היא תופעה כלל עולמית שהצליחה לשגשג היסטורית בארץ ובעולם מעצם היכולת של מארגניה לשכנע את החברה שאינה קיימת.

סחר בבעלי חיים

תופעת הסחר בבעלי חיים היא תופעה כל כך נרחבת עד כי אנחנו איננו מודעים להיקפה האמיתי.

בתי גידול

בישראל קיימת תעשייה ענפה של גידול ומכירת כלבים ״גזעיים״. מדובר בתעשיה בקנה מידה מסחרי, שמגלגלת מליוני שקלים בשנה.