נלה

מיכל קישור לפרופיל פייסבוק 613/2 רחוק מהגדר, הבית השני מהקו הירוק. זה מספר הבית של המשפחה של נאלה.