איקר

אין איש/ת קשר כלב קטן קיים פוסט בו טוענים שהוא נאסף על ידי חיילים. קישור לפוסט