PTROA TV

קטנה

2023-11-14T00:55:24+02:00

חתולה בצבעי שחור/לבן, השייכת לתושבת כפר עזה, עמית, אשר נחטפה לעזה. נראתה ביום ה-07.10.23, ביחד עם שני החתולים האחרים של עמית ״חתול״ ו״ג׳ינגיס״.

חתול

2023-11-14T00:52:44+02:00

חתול זכר בעל פרווה מנומרת, השייך לתושבת כפר עזה, עמית, אשר נחטפה לעזה. נראה ביום ה-07.10.23, ביחד עם שני החתולים האחרים של עמית ״קטנה״ ו״ג׳ינגיס״.

לונה

2023-11-14T01:06:30+02:00

לונה נחטפה מקיבוץ ניר עוז ב-07 באוקטובר, על ידי מחבלי החמאס. הם לקחו אותה לעזה. אחד העזתים שהחזיק בה צילם אותה ביום החטיפה, אך הוא מחק את הסרטון וירד למחתרת. מאז עקבותיה של לונה נעלמו. משפחתה באבל כבד, מצפה לאות חיים ממנה.

עבור למעלה