Project Description

כתבה בתכנית ״עושים צהריים״ עם יעל דן אשר שודרה בגלי צה״ל ב 7 בינואר 2014, אודות קרבות כלבים וגניבת כלבים המוגדרים בחוק ״מסוכנים״ לצרכי קרבות.