Project Description

ראיון עם יורם ארז, ראש ארגון פטרואה בתכנית של בן כספית ואריה אלדר – רדיו 103. בראיון מספר ראש הארגון על פעילות פטרואה בתחומי הרשות הפלסטינית