מקור שמעורב בקרבות כלבים, מספר לארגון פטרואה על מעורבותו בקרבות ועל הדרך בה מתייחסים מארגני הקרבות לכלבים שבבעלותם.