במקומות רבים בארץ עדיין משתמשים בסוסים להובלת משאות. במרבית המקרים מצבם של הסוסים אינו עומד בדרישות החוק.