Project Description

ראש ארגון פטרואה, יורם ארז, מתארח בתכנית של אורלי וגיא, בערוץ 10 ומדבר על שיתוף הפעולה שיזם ארגון פטרואה עם הרשות הפלסטינית להצלת כלבי הרשות